VN EN
VN EN
Thiết bị bếp á

WOK KWALLIE RANG 1 RING

- Kích thước:         800x800x750/1050 mm 
- Vật liệu:              Inox 304, dày 1.0 mm
- Bếp gas:             Bếp 6A, đánh lửa bằng mangator.
- Bảo hành:           12 tháng

 
028 62820099
Price
Contact Us

 

Product in Category

bep a dimsum 1 hoc
bep a dimsum 1 hoc

bep a dimsum 1 hoc

bep a dimsum 4 hoc
bep a dimsum 4 hoc

bep a dimsum 4 hoc

GAS SUP POT 2 RING
GAS SUP POT 2 RING

GAS SUP POT 2 RING

bếp hỏa tiễn hai miệng đốt
bếp hỏa tiễn hai miệng đốt

bếp hỏa tiễn hai miệng đốt

GAS WOK 2 BURNER WITH BLOWER
GAS WOK 2 BURNER WITH BLOWER

GAS WOK 2 BURNER WITH BLOWER

WOK KWALLIE RANG 3 RING
WOK KWALLIE RANG 3 RING

WOK KWALLIE RANG 3 RING

WOK KWALLIE RANG 2 RING
WOK KWALLIE RANG 2 RING

WOK KWALLIE RANG 2 RING

GAS WOK 1 BURNER WITH BLOWER
GAS WOK 1 BURNER WITH BLOWER

GAS WOK 1 BURNER WITH BLOWER

WOK KWALLIE RANG 3 RING
WOK KWALLIE RANG 3 RING

WOK KWALLIE RANG 3 RING

bếp á dimsum 2 hộc nấu
bếp á dimsum 2 hộc nấu

bếp á dimsum 2 hộc nấu