VN EN
VN EN
Bàn inox công nghiệp

BÀN INOX CÓ NGĂN KÉO

028 62820099
Giá sản phẩm
Liên Hệ
 
 
 
 

:

 

 

 

 

 

 

500x750x850

 

 

 

700x750x851

 

 

 

1000x750x852

 

 

 

1200x750x853

 

 

 

1500x750x854

 

 

 

1800x750x855

 

 

 

2000x750x856

 

 

 

2200x750x857
2500x750x858

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sản phẩm cùng loại

Bàn inox Có Gáy Sau Không Kệ Dưới
Bàn inox Có Gáy Sau Không Kệ Dưới

Bàn inox Có Gáy Sau Không Kệ Dưới

Bàn inox Không Kệ Dưới Có Thanh Giằng
Bàn inox Không Kệ Dưới Có Thanh Giằng

Bàn inox Không Kệ Dưới Có Thanh Giằng

Bàn inox 1 Kệ dưới có gáy sau
Bàn inox 1 Kệ dưới có gáy sau

Bàn inox 1 Kệ dưới có gáy sau

BÀN INOX CÓ KỆ DƯỚI & GÁY SAU
BÀN INOX CÓ KỆ DƯỚI & GÁY SAU

BÀN INOX CÓ KỆ DƯỚI & GÁY SAU

BÀN INOX CÓ MỞ RỘNG
BÀN INOX CÓ MỞ RỘNG

BÀN INOX CÓ MỞ RỘNG

BÀN INOX CÓ CỬA LÙA
BÀN INOX CÓ CỬA LÙA

BÀN INOX CÓ CỬA LÙA

BÀN INOX CÓ 2 KỆ DƯỚI
BÀN INOX CÓ 2 KỆ DƯỚI

BÀN INOX CÓ 2 KỆ DƯỚI

BÀN INOX CHO CÔNG NHÂN
BÀN INOX CHO CÔNG NHÂN

BÀN INOX CHO CÔNG NHÂN

Bàn inox 2 Kệ dưới có gáy sau
Bàn inox 2 Kệ dưới có gáy sau

Bàn inox 2 Kệ dưới có gáy sau

BÀN INOX CÓ KỆ DƯỚI PHẲNG
BÀN INOX CÓ KỆ DƯỚI PHẲNG

BÀN INOX CÓ KỆ DƯỚI PHẲNG