VN EN
VN EN
Thiết bị bếp âu

ELECTRIC 6 BURNER ITALIA

- Kích thước:         1200x730x900 mm 
- Năng lượng:        VAC400-3N 50/60Hz
- Công suất:          21.9 Kw 
- Trọng lượng:       134 kg
 
028 62820099
Price
Contact Us

 

Product in Category

GAS OPEN 2 BURNER  (kitchen foot)
GAS OPEN 2 BURNER (kitchen foot)

GAS OPEN 2 BURNER (kitchen foot)

GAS OPEN 4 BURNER  (kitchen foot)
GAS OPEN 4 BURNER (kitchen foot)

GAS OPEN 4 BURNER (kitchen foot)

ELECTRIC 6 BURNER  ITALIA (kitchen foot)
ELECTRIC 6 BURNER ITALIA (kitchen foot)

ELECTRIC 6 BURNER ITALIA (kitchen foot)

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA
GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA
GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN  4 BURNER  ITALIA
GAS OPEN 4 BURNER ITALIA

GAS OPEN 4 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER  ITALIA
GAS OPEN 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER
GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER

GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER

GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL
GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL

GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL

GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)
GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)

GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)

GAS OPEN  4 BURNER
GAS OPEN 4 BURNER

GAS OPEN 4 BURNER

GAS OPEN 2 BRUNER PORTUGAL
GAS OPEN 2 BRUNER PORTUGAL

GAS OPEN 2 BRUNER PORTUGAL