VN EN
VN EN
Thiết bị bếp âu

GAS OPEN 4 BURNER (kitchen foot)

- Kích thước:         600x720+60x860 mm 
- Năng lượng:        Gas
- Công suất:          80,000 Btu/Hr
- Trọng lượng:       56 kg
028 62820099
Price
Contact Us

 

Product in Category

GAS OPEN 2 BURNER  (kitchen foot)
GAS OPEN 2 BURNER (kitchen foot)

GAS OPEN 2 BURNER (kitchen foot)

ELECTRIC 6 BURNER  ITALIA (kitchen foot)
ELECTRIC 6 BURNER ITALIA (kitchen foot)

ELECTRIC 6 BURNER ITALIA (kitchen foot)

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA
GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA
GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN  4 BURNER  ITALIA
GAS OPEN 4 BURNER ITALIA

GAS OPEN 4 BURNER ITALIA

ELECTRIC 6 BURNER  ITALIA
ELECTRIC 6 BURNER ITALIA

ELECTRIC 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER  ITALIA
GAS OPEN 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER
GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER

GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER

GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL
GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL

GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL

GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)
GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)

GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)

GAS OPEN  4 BURNER
GAS OPEN 4 BURNER

GAS OPEN 4 BURNER

GAS OPEN 2 BRUNER PORTUGAL
GAS OPEN 2 BRUNER PORTUGAL

GAS OPEN 2 BRUNER PORTUGAL