VN EN
VN EN
Thiết bị bếp âu

GAS OPEN 2 BRUNER PORTUGAL

- Model:            
- Kích thước:         800x600x300 mm 
- Năng lượng:        Điện
- Tổng nhiệt vào:   13.5 kW
- Trọng lượng:        kg
 
028 62820099
Price
Contact Us

 

Product in Category

GAS OPEN 2 BURNER  (kitchen foot)
GAS OPEN 2 BURNER (kitchen foot)

GAS OPEN 2 BURNER (kitchen foot)

GAS OPEN 4 BURNER  (kitchen foot)
GAS OPEN 4 BURNER (kitchen foot)

GAS OPEN 4 BURNER (kitchen foot)

ELECTRIC 6 BURNER  ITALIA (kitchen foot)
ELECTRIC 6 BURNER ITALIA (kitchen foot)

ELECTRIC 6 BURNER ITALIA (kitchen foot)

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA
GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA
GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN 2 BURNER ITALIA

GAS OPEN  4 BURNER  ITALIA
GAS OPEN 4 BURNER ITALIA

GAS OPEN 4 BURNER ITALIA

ELECTRIC 6 BURNER  ITALIA
ELECTRIC 6 BURNER ITALIA

ELECTRIC 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER  ITALIA
GAS OPEN 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER ITALIA

GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER
GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER

GAS OPEN 6 BURNER WITH OVEN UNDER

GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL
GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL

GAS OPEN 4 BURNER PORTUGAL

GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)
GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)

GAS OPEN 4 BURNER (1 FRY TOP)

GAS OPEN  4 BURNER
GAS OPEN 4 BURNER

GAS OPEN 4 BURNER